Treningstider sesong 2014-2015

Skrevet av NTH

Juniorlagene

Endringer pga stengt hall/arrangement
Oversikten oppdateres kontinuerlig og viser treningstider hvor hallene er opptatt. Trenere på de enkelte lag vil informere om det arrangeres alternativ trening eller om trening utgår.

Faste treningstider:

Nedenfor finner du oppdaterte treningstider for 2014-2015 sesongen.

Lag

Tid

Sted

Jenter 98 Mandag 18.00 – 20.00 Gjerpenhallen
Onsdag 19.00 – 21.00 Mælahallen
Torsdag 18.30 – 20.30 Gjerpenhallen
Jenter 99 Tirsdag 16.30 – 18.00 Menstadhallen
Onsdag 20.00 – 21.30 Gjerpenhallen
Torsdag 16.30 – 18.00 Menstadhallen
Jenter 2000 Mandag 16.00 – 17.30 Mælahallen (med J2001)
Tirsdag 20.00 – 21.30 Gjerpenhallen
Torsdag 16.30 – 18.00 Mælahallen
Jenter 2001 Mandag 16.00 – 17.30 Mælahallen (med J2000)
Tirsdag 18.30 – 20.00 Menstadhallen
Onsdag 18.00 – 19.30 Mælahallen
Jenter 2002 Mandag 17.30 – 19.00 Mælahallen
Onsdag 18.30 – 20.00 Gjerpenhallen
Jenter 2003 Tirsdag 17.30 – 19.00 Mælahallen
Torsdag 18.00 – 19.00 Gjerpenhallen
Jenter 2004 – gr 1 Tirsdag 19.00 – 20.00 Gjerpenhallen
Torsdag 18.00 – 19.00 Mælahallen
Jenter 2004 – gr 2 Torsdag 16.30 – 18.00 Gjerpenhallen
Jenter 2005 Tirsdag 17.00 – 18.00 Gjerpenhallen
Jenter 2006 Tirsdag 18.00 – 19.00 Gjerpenhallen
Gutter 2003 Onsdag 17.00 – 18.30 Gjerpenhallen