Årsmøte 2015

Skrevet av tommywestby

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJERPEN HÅNDBALL

Tid: Onsdag 30. mars 2016 kl. 1800

Sted: Gjerpens klubbhus

Gjerpen Håndball avholder årsmøte i henhold til klubbens vedtekter, § 13, på Gjerpenhuset onsdag 30. mars 2016 kl. 18:00. Stemmeberettigede på årsmøte er alle medlemmer av Gjerpen Håndball som har fylt 15 år, og har betalt medlemskontingent i 2015.

Årsmøte dokumenter er tilgjengelig på nett fra tirsdag 22. mars

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

De som ønsker å fremme forslag (ref pkt 6) må sende dette skriftlig til Gjerpen Håndball innen senest 21. mars 2016:

 

Gjerpen Håndball

Gjerpenhuset, Griniveien 11, 3721 SKIEN eller marked@gjerpenhandball.no

 

Skien 13. mars 2016

 

For styret:

Steinar Solberg/s/                   Tommy Westby

Leder                                          Nestleder
Årsmøtepapirer

åm1 åm2 åm3 åm41 åm42 åm5 åm6 åm7 åm8 åm9