Ekstraordinært årsmøte Gjerpen Håndball

Skrevet av tommywestby

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRTÅRSMØTE I GJERPEN HÅNDBALL

Tid: Tirsdag 20. Juni 2017 kl. 1800

Sted: Gjerpens klubbhus

Gjerpen Håndball avholder ekstraordinært årsmøte i henhold til klubbens vedtekter, § 18, på Gjerpenhuset Tirsdag 20. Juni 2017 kl. 18:00. Stemmeberettigede på årsmøte er alle medlemmer av Gjerpen Håndball som har fylt 15 år, og har betalt medlemskontingent i 2017.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Foreta følgende valg:
  5. a) Leder og nestleder
  6. b) 2 styremedlemmer

 

Leder og Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.