Kontaktpersoner – Jenter 2000

Skrevet av NTH

Trener Siri Eftedal Seland

Trener Rune Tveitan

Foreldrekontakt Trude Sanden

Nettjournalist/foreldrekontakt Erik B. Moen