Referat fra ekstraordinært årsmøte i Gjerpen Håndball foreligger

Skrevet av Gjerpen HK Skien

Onsdag 17. januar ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte i Gjerpen Håndball. En sak var tema, og det var endring av organisasjonsstruktur. Årsmøtet vedtok, på innstilling, fra junioravdelingen å skille ut junioravdelingen fra Gjerpen Håndball. Junioravdelingen vil nå søke opptak hos Gjerpen IF.

I det store og det hele har dette ingen annen betydning enn at økonomien Gjerpen Håndball forvalter skal tilegnes sportslig elitesatsing. Gjerpen IF Håndball og Gjerpen Håndball vil gjennom en fremtidsrettet partneravtale fortsatt utvikle håndballen for både barn og unge, samtidig som at elitesatsningen styrkes.

Alt er ikke avgjort, skal dette bli en realitet må Gjerpen IF godta junioravdelingen som egen gruppe på sitt ekstraordinære årsmøte torsdag 25. januar kl. 18.00 på Gjerpenhuset. Alle betalende medlemmer i både Gjerpen IF og Gjerpen Håndball har møte- og stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte 17.01.2018