Administrasjon

Besøksadresse

Skagerak Arena, Idrettens hus 5. etg

Fridtjof Nansensgate 19c, 3722 Skien

3721 Skien

Fakturaadresse 

Gjerpen HK Skien, c/o R8 Consulting

PB-1019, 3902 Porsgrunn

[email protected]

Styreleder

Helene Røsholt – 99 77 71 17