Administrasjon

Besøksadresse

Skagerak Arena, Idrettens hus 5. etg

Fridtjof Nansensgate 19c, 3722 Skien

3721 Skien

Fakturaadresse 

Gjerpen HK Skien

c/o R8 Consulting

Ansatte

Karl-Fredrik Velle