Styret

Gjerpen HK Skien styret

Styreleder

Helene Røsholt

Nestleder

Terje Fredriksen

Styremedlemmer

Kenneth Martinsen

Stian Isaksen

Lars Huuse Øwre

Ragner Pedersen

Åse Otterdahl Møller

Birgit Alseth

Varamedlemmer

Werner Nomme

Gyri Hoksrud Myhre