Styret

Gjerpen HK Skien styret

Styreleder

Elna Strømme

  • 452 24 642
  • elna.stromme@gmail.com

Nestleder

Terje Fredriksen

  • 907 73 593
  • terje.fredriksen@sf-nett.no

Styremedlemmer

Helene Røsholt

Helen Lia

Werner Nomme

Lars Huuse Øwre

Ragner Pedersen

Åse Møller

Jan Rondel